Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Brigáda, Halloween

Sobota 26.10.2019 - od 9.30 - brigáda v lodenici, upratovanie, prípadne hrabanie lístia

Utorok 29.10.2019 - od 15.30 - halloweenske popoludnie v lodenici - vyrezávanie tekvičiek, tmavý chodníček, súťaž v jedení palaciniek

Pridané 20. októbera 2019