Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Aktivity v marci 2023

Jarná členská schôdza bude v piatok 31. marca 2023.

Veľká veľká jarná brigáda v lodenici bude v sobotu 22. apríla, spojená s upratovaním dunajských brehov a Zemníka.

Možnosť poukázať dve percentá z dane pre mládežnícky oddiel nášho klubu (kliknite pre viac informácií).

Členom klubu pripomíname povinnosť zaplatiť členské do konca marca (podrobnosti nájdete tiež na na našej stránke. ).

Pridané 13. mareca 2023