Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Aktuality na 2024

1.Možnosť odpracovať brigádnické hodiny už v úvode sezóny - hrabanie lístia v individuálnych termínoch.

2.Kúrenie v klubovniach v poobedňajších hodinách je zabezpečené

3.Plaváreň Slovnaft od 1.2.24 znova v prevádzke

4.Členská schôdza bude koncom marca, pravdepodobne v piatok 22.3.24.

Pridané 29. januára 2024