Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Najlepší Vodák Dunajklub-u za sezónu 2019

Na členskej schôdzi 29.11.2019 sme slávnostne ocenili našich členov podľa počtu celkových kilometrov na vode a podľa tréningových výjazdov (na pádle):

Mládež, pretekársky odddiel: Kuko, Mirka, Samo B., Maxo, Romík
Deti - celkovo: Leo, Tara, Hanah
Ženy - celkovo: Ivka Mašindová, Zuzka Fiedlerová, Lidka Mašindová
Ženy - výjazdy: Zuzka Fiedlerová, Veronika Danišová, Ivka Mašindová
Muži - celkovo: Martin Štúr, Martin Bolf, Peter Lučanský
Muži - výjazdy: Martin Štúr, Paul Pirovits, Miňo Štrupl

G R A T U L U J E M E !

Pridané 29. novembera 2019