Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Majstrovstvá Dunajklubu 2018

Klubové majstrovstvá Dunajklub-u v rýchlostnej kanoistike sa uskutočnili v sobotu 23. júna 2018 na Zemníku.
25 štartujúcich pretekárov a viacerí dobrovoľníci sa zaslúžili o vydarenú akciu.

Pridané 27. júna 2018