Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Rôzne

Renovácia - začali sme s renováciou mužských sociálok a kúpeľne. Práce budú realizované čiastočne svojpomocne a čiastočne dodávateľsky. Prosíme o brigádnicku pomoc a tiež strpenie nekomfortu.

2% - v rámci podávania daňových priznaní máte možnosť prispieť nášmu klubu, pokyny v záložke "oddiel mládeže"

V rámci ČS ponúkame dopredaj mikín a tričiek (v obmedzenom množstve)

Pridané 6. mareca 2019