Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Najbližšie aktivity

Halloween v lodenici - streda 26.10. o 17.00 hod
Detský Halloween, priniesť masky, tekvičky a malé občerstvenie.

Pridané 24. októbera 2016