Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Najbližšie aktivity

29.8.-2.9.2017 Memoriál Jirku Mašindu - Splav do Moče na konci prázdnin

9.9.2017 - preteky Pohár Slávie - Zemník (všetky vekové kategórie, 2000 m)

10.9.2017 - preteky Dunajský maratón - Dobrohošť - Gabčíkovo (aj turistické kategórie)

september - Memoriál Janka Štúra - beach volejbal v lodenici

Pridané 21. augusta 2017