Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Aktuality na 2024

1.Možnosť odpracovať brigádnické hodiny už v úvode sezóny - hrabanie lístia v individuálnych termínoch.

2.Kúrenie v klubovniach v poobedňajších hodinách je zabezpečené

3.Plaváreň Slovnaft od 1.2.24 znova v prevádzke, tréningy do konca apríla

! zmena 4.Členská schôdza bude 6.apríla, presný program v pozvánke.

5.Brigády: 6.4. "Jarné upratovanie bratislavských brehov" + brigáda v lodenici

7.4. Zemník, upratovanie + štartovacie zariadenie

Pridané 24. mareca 2024