Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Oznamy

  1. Prispejte na činnosť mládeže v Dunajklube 2% z vašich daní
  2. Nezabudnite na členskú scôdzu 6.4. a brigádu 7.4.

Pridané 30. mareca 2018