Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Najbližšie aktivity

september - Memoriál Janka Štúra - beach volejbal v lodenici

7.10.2017 - Rozlúčkové (tortové) preteky - Zlaté Piesky

október - plaváreň štvrtok 19:00-20:00 (prihlášky do vyčerpania kapacity, na celé obdobie 10/17-4/18 u Milana Fiedlera)

Pridané 19. septembera 2017