Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Preteky na Zemníku

V nedeľu navečer po pretekoch (1. kvalifikačné preteky dospelých, juniorov a kadetov), štartovalo na tratiach 200m, 500m, 1000m.
Výsledky sú podkladom pre nasadenie pretekárov na medzi-národné regaty, ME, MS a dokvalifikáciu na OH, a samotné OH.


Pohľad je od našich kontajnerov, v popredí náš pontón, v pozadí na vode nová pretekárska dráha (systém Albano), červené bóje nesú nové štartovacie zariadenie, umožňujúce regulérny štart 9 lodí.
Konkrétne pri našom kontajneri sa jedná o štart na trať 500m, náš nový kontajner pritom slúži rozhodcom ako štartovacia bunka.
Na stavbe dráhy sme sa podieľali brigádnicky, počas pretekov bol hlavným štartérom Peter Rozsypal.

Pridané 13. mája 2016