Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Opatrenia Dunajklubu kvôli šíreniu vírusu, 31.03.2020

Oznamujeme touto cestou všetkým členom, že v zmysle "Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia" je lodenica Dunajklubu na Klokočovej ul. č. 1 od 14.3.2020 až do odvolania uzavretá pre kolektívnu športovú, spoločenskú a inú organizovanú činnosť.

Pripomíname všetkým členom, že individuálny prístup do budovy za účelom jednorázového výberu či použitia svojho športového vybavenia je možný pri dodržaní všetkých platných a odporúčaných hygienických a protiepidemiologických opatrení.

Poznámky:
- neodporúčame ani športovú a inú činnosť jednotlivcov vnútri budovy lodenice;
- používanie ochraných rúšok a dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti aj vo vonkajšom priestore je povinné vzhľadom na opatrenia Vlády SR z 24.3.;
- športovú a tréningovú individuálnu činnosť vonku resp. v prírode odporúčame max. v počte 2 osôb;
- vyššie uvedené platí aj pre činnosť na Zemníku.

Všetky skupinové klubové akcie uvedené na webe (vpravo --> a v časti Kalendár) sú zrušené až do odvolania. Uvádzame ich len orientačne, keby sa opatrenia zmiernili.

Pridané 31. mareca 2020