Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Za Bohušom Koželouhom

V stredu 10. augusta náhle zomrel vo veku 81 rokov
Bohuš Koželouh
náš člen a kamarát.

Posledná rozlúčka bude vo štvrtok 18. 8. 2016 v Brne
(parte od rodiny).

Pridané 15. augusta 2016