Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

1.3.2017 Schôdza výboru DKB

4.3.2017 Brigáda v lodenici

Od 10 hod., prevažne vonkajšie práce

Pridané 25. februára 2017