Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.
Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.
Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Pozvánka na Tralympiádu 2023

Tento rok opäť organizujeme Tralympiádu, v nedeľu 24. septembra po Hargašovom memoriáli.
Zúčastniť sa súťaží môže každý. Kto nechce súťažiť, budeme vďační aj za pomoc s organizáciu.
Nemusia prísť len menšie deti - príďte všetci a aj keď nebudete pretekať, budeme mať peknú spoločnú akciu v lodenici.

Akcia v Kalendárii na našeom webe

Pridané 8. septembera 2023