Ahoj!

Dunajklub Kamzík je občianske združenie - vodácky klub.

Lodenica klubu leží v Bratislave na pravom brehu Dunaja, na riečnom kilometri 1867,8.

Činnosť vodáckeho klubu je zameraná na športové, rekreačné a spoločenské aktivity na vode aj mimo vody pre dospelých, mládež a deti.

Aktuality

Najlepší Vodák Dunajklub-u za sezónu 2017

Na členskej schôdzi 1.12.2017 sme slávnostne ocenili našich členov podľa počtu celkových kilometrov na vode a podľa tréningových výjazdov (na pádle):

Mládež, pretekársky odddiel: Emma, Mirka, Sofia a Dede
Deti - celkovo: Tara, Leo, Hanah
Ženy - celkovo: Ivka Mašindová, Zuzka Fiedlerová, Lidka Mašindová
Ženy - výjazdy: Zuzka Fiedlerová, Ivka Mašindová, Ľubka Libová
Muži - celkovo: Ján Uhnák, Peter Zázik, Martin Bolf
Muži - výjazdy: Karel Kolaja, Martin Štúr, Miro Fiedler

G R A T U L U J E M E !

Pridané 3. decembera 2017