Oddiel mládeže / Cvičenia

Cvičenie pre posilnenie a vyrovnanie chrbátu predovšetkým pre deti, ale aj ostané vekové kategórie.

(Zdroj: SZÚ, PhDr. E.Haladová, 2001)

Súbor 1

Súbor 2

Súbor 3