Kto sme / Dokumenty

Dokumenty

Stanovy klubu z roku 1995 v .pdf

Stanovy klubu z roku 1995 zaregistrované na MV SR

 

Lodeničný poriadok

Lodeničný poriadok v .pdf

Lodeničné desatoro v .pdf

 

Logo 

Logo DKB v JPG

Logo DKB na stiahnutie v .png


Memorandum o spolupráci
medzi hl.mestom SR Bratislavou a vodáckymi klubmi v Petržalke spolu s KST

(už neplatí)

Naskenovaný podpísaný dokument v .pdf-->