Naše aktivity / Plážový volejbal

Prehľad využitia ihrísk na plážový volejbal

Obdobie: apríl - október 2024

 

   8:00   9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00  
Pon
delok 
                                          DKB Profi 1          I.
DKB Profi 2  II.
Uto
rok 
                                     DKB Aktiv 1                I.
DKB Aktiv 2  II.
Stre
da 
                                          DKB Profi 1          I.
DKB Profi 2  II.
Štvr
tok 
                                     DKB Aktiv 1                I.
DKB Aktiv 2  II.
Pia
tok 
                                          DKB Profi 1          I.
DKB Profi 2  II.
So
bota 


              


         I.

 


 II.
Ne
deľa 
 
     


     I.

 


 II.
   8      9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  

 

 Legenda:  Zodpovedný člen
DKB Profi 1   Peter Mališ
DKB Profi 2   Peter Mališ
DKB Aktiv 1   Martin Štúr
DKB Aktiv 2   Ládik Štrupl
   podľa dohody     všetky termíny konzultujte s M. Štúrom 
 I. = ihrisko č. I. (staré)
 II. = ihrisko č. II. (nové)

 

(aktualizované 28.05.2024)