Naše aktivity / Využívanie miestností v lodenici

Prehľad obsadenia spoločenskej miestnosti VK a posilňovne MK

Obdobie: Zima 2016/2017

  7:00  8:00  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22  
Pon
delok 
                        Sokoli Ind. posil.     VK
MK
Uto
rok 
                  Ping O. Mládeže Ping               VK
    MK
Stre
da 
  Otužilci                                Odd. Mládeže                   VK
MK
Štvr
tok 
                     Ind. OM Sokoli               VK
MK
Pia
tok 
                                VK
  DKB Ind. posilň.   MK
So
bota 
  Otužilci Oddiel Mládeže
        Ind. posil.
            VK
Ind. MK
Ne
deľa
                    Ind. posil.            VK
Ind. posil. MK
   7   8       9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  

 

Legenda:   Zodpovedný člen
Sokoli = Cvičenie, Kalenetika, Posilňovanie  J. Mašinda, I. Kovačovič
 OM, O. Mládeže  = Tréning Oddielu Mládeže DKB  M. Fiedler
PingPong = Individuálny tréning ping-pong DKB  
 Z. Hricová, P. Ďatko
 (DKB) Ind. posil.  = Individuálne posilňovanie členov DKB    individuálne (M. Bolf)
Otužilci = Otužilci  J. Keleši, P. Zázik, (A. Slaninka) 
VK = Veľká klubovňa 
MK = Malá klubovňa 

 

(aktualizované 7.11.2016)