Naše aktivity / Využívanie miestností v lodenici

Prehľad obsadenia spoločenskej miestnosti VK a posilňovne MK

Obdobie: Jar - Jeseň 2018

  7:00  8:00  9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22  
Pon
delok 
                       Sokoli    PS   
  VK
MK
Uto
rok 
                    O. Mládeže                 VK
MK
Stre
da 
  Otužilci                                Odd. Mládeže                   VK
MK
Štvr
tok 
                  Ind. OM Sokoli               VK
MK
Pia
tok 
                                VK
  DKB Ind. posilň.   MK
So
bota 
  Otužilci Oddiel Mládeže
        Ind. posil.
            VK
Ind. MK
Ne
deľa
                    Ind. posil.            VK
Ind. posil. MK
   7   8       9      10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22  

 

Legenda:   Zodpovedný člen
Sokoli = Cvičenie, Kalenetika, Posilňovanie  J. Mašinda
 OM, O. Mládeže  = Tréning Oddielu Mládeže DKB  M. Fiedler
 (DKB) Ind. posil.  = Individuálne posilňovanie členov DKB    individuálne (M. Bolf)
Otužilci = Otužilci  J. Keleši, P. Zázik, (A. Slaninka) 
PS = Vyhradené pre členov OVT PS  Holásek, PS
VK = Veľká klubovňa 
MK = Malá klubovňa 

 

(aktualizované 21. 5. 2018)