Naše aktivity / Členské poplatky

Členské príspevky na aktuálny rok môžete zaplatiť bezhotovostne (internet-banking, prevod, a pod.).

1.

Prihlasenie Jednoducho odošli e-mail na adresu lubo.cako@gmail.com.
V texte e-mailu uveď, za koho chceš platiť.

2.

Priloha

Ľubo Ti pošle e-mail na adresu, z ktorej prišla požiadavka.
V prílohe budú priložené súbory - tabuľka výpočtu členského na daný rok, adresa – bankové údaje, tabuľka schválených poplatkov.

3.

emaily ficia hore-dolu

Na tento e-mail pošli odpoveď, že si dostal súbory a či uvedené údaje sú správne, alebo ich je potrebné upraviť (zmeny).

4.

  Variabilný symbol je potrebný pre priradenie platby ku konkrétnemu členovi a pozostáva z roku, za ktorý sa platí, a trojmiestneho čísla z pravej hornej časti tabuľky.

5.

 Peniaze Platbu uhradíš prevodným príkazom a..  vybavené :-) !
     

Poznámky:

 a)

Viaceri naraz Členské poplatky uhrádzané na účet je treba platiť samostatne za každého člena.
Keď chce niekto platby zlúčiť za viacerých - môže zaplatiť do pokladne osobne v lodenici, viď bod f).

 b)

Brigady
Brigády - počet odpracovaných brigádnických hodín v minulom roku.
Odpočítava sa maximálne za 10 odpracovaných hodín.

 c)

Oneskorenie

Odsúhlasený výpočet členského je platný do konca marca.
Po tomto termíne sa pripočítavajú poplatky za oneskorenie za každý ďalší mesiac. Je potrebný nový výpočet od pokladníka.

 d)

Ine platby Iné platby - napríklad platba za predchádzajúce roky, dar klubu, príspevok za návštevy atď.

 e)

vratenie
Platba na účet bez predchádzajúceho odsúhlasenia bude vrátená platiteľovi.

 f)

 Hotovost  Vo výnimočných prípadoch je možné po dohode s pokladníkom zaplatiť členské poplatky aj v hotovosti.
     
______________________________________________________________________________________