Naše aktivity / Členské poplatky

Členské príspevky na aktuálny rok môžete zaplatiť v hotovosti aj bezhotovostne (internet-banking, prevod, a pod.).

1.

Prihlasenie Pokiaľ chceš členské za tento rok uhradiť bezhotovostne, jednoducho odošli e-mail na adresu lubo.cako@gmail.com.
V texte e-mailu uveď za koho chceš platiť.

2.

Priloha

Lubo Ti pošle e-mail na adresu, z ktorej prišla požiadavka.
V prílohe budú priložené súbory - tabuľka výpočtu členského na daný rok, adresa – bankové údaje, tabuľka schválených poplatkov.
Na tento e-mail pošli odpoveď, že si dostal súbory a či uvedené údaje sú správne, alebo ich je potrebné upraviť (zmeny). 

3.

 Vyplnit a Poslat

Variabilný symbol je potrebný pre priradenie platby ku konkrétnemu členovi a pozostáva z roku, za ktorý sa platí, a trojmiestneho čísla z pravej hornej časti tabuľky. V prípade platby za viac osôb je to potrebné uviesť v e-maili.

 

POZNÁMKY:

 - Brigády - počet odpracovaných brigádnických hodín v minulom roku.
   Odpočítava sa maximálne za 10 odpracovaných hodín.
 - Oneskorenie - počet mesiacov oneskorenej platby po 31. marci daného roka.
 - Iné platby - napríklad platba za predchádzajúce roky, dar klubu, príspevok za návštevy atď.

Platba na účet bez predchádzajúceho odsúhlasenia bude vrátená platiteľovi.

4.

 Peniaze Platbu uhradíš prevodným príkazom a .. vybavené :-) !
     

Poznámky:

 a)

Viaceri naraz Členské poplatky môžeš uhradiť naraz aj za viacerých členov.
V tom prípade pošli e-mail a uveď, pod ktorým variabilným symbolom prebehla platba s rozpisom koľko za koho.

 b)

 Hotovost  Stále ostáva možnosť zaplatiť členské poplatky aj v hotovosti.
     
______________________________________________________________________________________