Oddiel mládeže / Výsledky z pretekov

Výsledky z pretekov sa dajú prezerať (on-line aj po skončení preteku) na web-stránkach:

    https://baracuda.canoe.sk/public     alebo     https://live.canoeing.sk

kde sa dá filtrovať podľa názvu klubu alebo mena pretekára, napr.

   tu sú výsledky našich pretekárov na Majstrovstvách SR krátkych tratí v roku 2023.

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------