Oddiel mládeže / Sústredenia

Pre oddiel mládeže organizujeme rôzne sústredenia a tábory:

 Počas školského roku:

-          Veľkonočné sústredenie na Malom Dunaji

-          mini-sústredenia na Malom Dunaji

Počas letných prázdnin:

-          tradičné Sústredenie na Malom Dunaji - SUMADU

-          sústredenie na rybníku Svět v českej Třeboni

-          mestské sústredenie cez prázdniny v Lodenici

Počas zimných prázdnin:

-          sústredenie na lyžiach, zamerané hlavne na bežky (Skalka pri Kremnici)

Počas jarných  prázdnin:

-          sústredenie na snehu (na Skalke alebo aj v Rakúsku)

 

Uskutočnené akcie v roku 2014:

SUSKA 2014 -76. ročník zimného tábora 1. až 6. januára 2014 - pozrite v sekcii Zažili sme > Sústredenia 

 

Uskutočnené akcie v roku 2013:

SUMADU 2013 2.letný prázdninový tábor 28.júla až 6.augusta 2013

TŘEBOŇ 2013 1.letný prázdninový tábor 19. až 26. júla 2013

SUMIN 2013 jarno-prázdninový zimný tábor 2. až 9. marca 2013

SUSKA 2013 6. ročník zimného tábora 1. až 7. januára 2013

 

Uskutočnené akcie v roku 2012:

SUMADU 2012 Vodácke maxisústredenie 4 - Malý Dunaj 28. júl až 12. august 2012

Vodácke minisústredenie 3 - Malý Dunaj 22. až 24. júna 2012

Vodácke minisústredenie 2 - Malý Dunaj 5. až 8. mája 2012

Minisústredenie 1 - Malý Dunaj 5. až 9. apríla 2012

5. ročník zimného tábora - SuSka 2012 1. až 7. januára 2012

 

Uskutočnené akcie v roku 2011:

2. letné sústredenie 2011 - SUMADU 2011 20. až 31. augusta 2011

1. letné sústredenie 2011 - Malý Dunaj týždeň 1. - 7. júla 2011

4. Zimné sústrednie na Krahuliach 2. - 9. januára 2011 - pozrite v sekcii Zažili sme > Sústredenia 

 

Počas letných prázdnin 2010 sme uskutočnili naplánované sústredenia:

1. letný tábor - sústredenie Třeboň týždeň 1. - 8. júla - pozrite v sekcii Zažili sme > Sústredenia    

2. letný tábor Bratislava (Lodenica) týždeň 26. júl - 1. august - pozrite v sekcii Zažili sme > Sústredenia   

3. letný tábor - SUMADU Malý Dunaj sobota 21. - utorok 31. august - pozrite v sekcii Zažili sme > Sústredenia