Naše aktivity / Rozvrh sauny

Sauna sa rozkuruje podľa potreby a dohody záujemcov - členov Dunajklub-u.