Zažili sme / Divoká voda / Letná Soča 2010

Dátum akcie: 13. august 2010 – 15. august 2010

Autor fotografií: Milan Mráz, Martin Štúr

Miesto konania: Slovinsko

Účastníci:
MilanM. (KKKV), Lučo, VladoS., Sigi, Matvej, Feši, MartinŠ. a Thom.

Piatok 13. august
Soča: Srpenica 1-Trnovo 2, vdčet Žaga 92cm
Soča: Otona - Kobarid, vdčet 90cm

Sobota 14. august
Soča: Vel. Korita - Vodenca, vdčet 100cm
Soča: Srpenica 2-Trnovo 2, 97cm

 Nedeľa 15. august
Koritnica, vdčet Žaga 161cm

Viac foto na Facebooku

Fotografie z akcie

Vyrážame zo Srpenice
Lučo v akcii
Prvé perejky
Vodočet v Žage