Zažili sme / Divoká voda / Májová Salza 2010

Dátum akcie: 8. máj 2010 – 9. máj 2010

Autor fotografií: JaNovák

Miesto konania: Salza Rakúsko

Fotografie z akcie

Feši vo vlne
United Colors of Boats