Zažili sme / Preteky a tréningy / I. Kvalifikačné preteky

Dátum akcie: 28. apríl 2010 – 29. apríl 2010

Autor fotografií: Milan Fiedler

Miesto konania: Račice

Výsledky sú v sekcii Oddiel mládeže > Výsledky

Fotografie z akcie

Žiadny stres, štart je až o 2 hodiny
Strečing pred vodou
Nálada je dobrá
Vody je menej ako bývalo
Hlavný pontón
Ide sa na štart
A je po preteku
Pohľad na 100-vežatú
Tu sa nepretekalo