Zažili sme / Preteky a tréningy / II. Kvalifikačné preteky

Dátum akcie: 14. jún 2010

Autor fotografií: Milan Fiedler

Miesto konania: Račice

(len reprezentácia)

Výsledky sú v sekcii Oddiel mládeže > Výsledky

Fotografie z akcie

Rozjazďovanie
Posledné kolečko pred štartom
Zoradenie v blokoch
Kto je na dráhe č.4 ?
Bude poradie zodpovedať štartovnému číslu?
Tesne po štatre