Zažili sme / Preteky a tréningy / Pohár Slávie UK – 11. ročník

Dátum akcie: 11. september 2010

Autor fotografií: Milan Fiedler

Miesto konania: Bratislava, Zlaté Piesky

Výsledky sú v sekcii Oddiel mládeže > Výsledky z minulých rokov


Fotografie z akcie

Na obrátke
Matres
Samo
Jonáš
Matres v cieli
Veronika
Štart kadeti
Matúš