Zažili sme / Preteky a tréningy / Veľká cena Komárna

Dátum akcie: 19. jún 2010 – 20. jún 2010

Autor fotografií: Milan Fiedler

Miesto konania: Komárno

Výsledky sú v sekcii Oddiel mládeže > Výsledky

Fotografie z akcie