Zažili sme / Príspevky / Príspevky na web stránku

Dátum akcie: 30. apríl 2010

Obrazové a textové príspevky na web stránku www.Dunajklub.sk posielajte na emailovú adresu:

admin@dunajklub.sk

 

Obrázky môžete posielať v originálnom rozlíšení alebo zmenšené, najlepšie vo formáte .jpg .
Po dohode môžeme na stránku umiestniť aj naskenované fotografie. 

Textové príspevky posielajte buď ako text emailu alebo v prílohe ako dokument s formátom .rtf alebo .doc .
Pokiaľ chcete posielať obrázky spolu so sprievodným textom, posielajte ich tiež vo formáte .rtf alebo .doc .

Väčšie prílohy je vhodné posielať v samostatných emailových správach.

Z kapacitných dôvodov nemôžeme na stránke umiestniť videá
Ale radi umiestnime linky na zaujímavé videá, iné galérie obrázkov, reportáže a web stránky. 

 

Príspevky budú po spracovaní umiestnené do príslušnej sekcie web stránky Dunajklubu.

Text s obrázkami dáme na web stránku

 

Dunajklub Kamzík Bratislava si vyhradzuje právo po obsahovej a formálnej stránke upraviť 
doručené príspevky, ktoré umiestni na svoju web stránku.

Fotografie z akcie

Predloha príspevku na web stránku vo worde (text a obrázky)
Ukážka web stránký s príspevkom z akcie v sekcii Zažili sme