Zažili sme / Splavy / Extrémny splav 2012

Dátum akcie: 19. február 2012

Autor fotografií: Lučo, Stano

Miesto konania: Morava - Dunaj

Na tradičnom bratislavskom splave vo februári sa -ako každý rok- zúčastnili aj vodáci z nášho klubu. Na pramici boli Juro Mašinda. Igor K., jeho brat Šano od veslárov, Boro, Fero Nagy, Lučo, Feši a Sigi. Na kajaku si to zdola vypádloval Karel, aby si s nami a vodákmi z iných lodeníc niečo opiekol a "poklábosil".

Na akcii bola menšia účasť, pretože temín bol cez školské jarné prázdniny.

Po trojtýždňových mrazoch, keď bola zastavená plavba na Dunaji, sa v týždni pred Extrémakom začalo trochu oteplovať (= cez deň bolo okolo 0°C), a preto bolo menej krýh. Občas sa ešte nejaká kryha v prúde objavila a na brehoch bol ľad. Stav vody bol nízky ~ 280cm na vdčte v Bratislave. Fúkal  juhovýchodný protivietor, okolo 4°C. Najprv sme mali slnko, postupne sa zatiahlo, pršalo.

Napriek nepriaznivému počasiu a menšej účasti bola dobrá nálada a na piesčine pri karloveskom ramene sme tradične poopekali, porozprávali, spomínali a plánovali. Niektorí sa aj okúpali (dobrovoľne) v studenej dunajskej vode. 

Fotografie z akcie

Na parkovisku pri Lodenici UK v Karlovej Vsi
Plne naložený vlek
Vykladanie našej pramice pri Morave
Naša posádka pramice (zľava): Boro, Feši, Fero, Igor, Šaňo, Sigi, za ním Juro, vpravo vpredu Lučo
Vyrazili sme na vodu: *Juniori* Sigi a Feši na háčiku tvrdo makajú
Tradičné spájanie lodí na Morave: vľavo vzadu naša pramica, vzadu červeý kajak s Jožom Pálešom
Naša pramica sa baví s Jindrom na kajaku a nevšíma si obrovskú kryhu pred sebou..
.., ale šťastne sme ju oboplávali. Titanik sa tentoraz nekonal.
Pristávanie na brehu kvôli technickej prestávke
Pokračujeme po Dunaji: vzadu na pramici skúsení vodáci
Kúpanie na 1874