Zažili sme / Splavy / Splav z Orthu 2011

Dátum akcie: 15. september 2011

Autor fotografií: Ďakujeme Viktorovi za fotky

Miesto konania: Orth - Bratislava

V peknom počasí ideálne strávený štvrtkový štátny sviatok na splave z rakúskeho Orthu do Bratislavy s hojnou účasťou.

Fotografie z akcie

Naväzovanie v lodenici, niekoľko pramíc, kajaky, kanojky
Naloďovanie v Orthe
Po pár (stoviek) metroch plavby - spájanie lodí
Hrdý otec Vlado (KKKV) s dcérami vodáčkami
Pohľad na Dunaj z rakúskej štrkovej pláže
Autor fotografií s háčičkou Mirkou
Maťo testuje morský K1
Dunajský most pri Hainburgu
Matvej s posádkou nad Hainburgom
Hainburg, tie malé bodky vpravo sú naše kanojky
Pri Devíne
Blížime sa k Nemeckej pláži nad Bratislavou
..  a na nej vlny ako pri mori, skoro.
Posedenie na piesku
Bratislavský hrad z Dunaja