Zažili sme / Sústredenia / Sústredenie SuMaDu 2014

Dátum akcie: 1. august 2014 – 10. august 2014

Autor fotografií: mf a spol.

Miesto konania: Malý Dunaj - "u Mašindov"

Druhý letný tábor, alebo lepšie povedané druhá časť veľkého letného sústredenia, prebiehala tradične na Malom Dunaji, na samote, po našom nazvanej "U Mašindov". Osadenstvo zostalo približne rovnaké, pribudli aj krpci, pardon menšie deti. Počasie vyšlo, žiadny dážď, teplota v normále. Chodilo sa na vodu, trochu sa aj behalo, cvičilo. Boli aj výlety - na termálne kúpalisko v Dunajskej Strede, po vode do Jelky na obed a prehliadku múzea "Vodný mlyn". Na konci sústredenia si tí zdatnejší a ostrieľanejší vyskúšali svoju výkonnosť na pretekekoch v Piešťanoch. S uspokojením môžeme povedať, že sme naplnili cieľ projektu nazvaného "Zdravo a hravo v Dunajklube". Preto patrí vďaka nielen organizačnému tímu, ktorý sa o deti a mládež staral, ale aj Magistrátu hl.mesta SR Bratislavy, ktorý finančne tento projekt podporil.

Fotografie z akcie

Náš program na sezónu 2014
Pohľad na tábor
Príprava pre tréningom
Poriadna rozcvička pre všetkých
A šup na vodu
Časť podporného tímu pripravuje obed
Hladné krky
Najmenšie stravníčky
Poobedňajšia siesta
Dievčatá sú radšej pri vode
Detské hry
Mládežnícke hry
Olovrant
Výlet na kúpalisko
Aj tréneri idú na vodu
Výlet k mlynu v Jelke
Odchod z Jelky
Skupinové foto