Zažili sme / V lodenici / Blíži sa povodeň - jún 2013

Dátum akcie: 3. jún 2013

Autor fotografií: Gitka, Karel

Miesto konania: Lodenica Dunajklub

Po Dunaji sa blíži historická voda, tak vypratáveme najnižšie priestory, likvidujeme zbytočnosti, vyväzujeme lode a.. odtiahli sme mobilnú saunu (tesne pred dokončením, skôr ako sme ju stihli slávnostne otvoriť).

Fotografie z akcie

Sauna pripojená k traktoru - *Nalodené!*
*Pomocná slučka* na trávniku medzi plotami
*Prejazd cez prekážku:* Na tesno medzi stromami a hojdačkou
*Esíčko* na trávniku
*Slalom v bránke*
*Výjazd do proti-svahu:* Širokým oblúkom až na hrádzu
Tu stála ..
.. a je preč!
Uviazané lode, zohrievanie pri ohni
Uviazané lode II