Zažili sme / V lodenici / Jarná schôdza 2014

Dátum akcie: 4. apríl 2014 – 5. apríl 2014

Autor fotografií: Vlado Benko, Peter Drlička, Sigi

Miesto konania: Lodenica Dunajklub

V piatok 4. apríla 2014 sme mali zahajovaciu členskú schôdzu.

Tentoraz spojenú aj s voľbami výboru klubu. Členská schôdza zvolila ako predsedu Milana Fiedlera, ako revízorku Gitku Kelešiovú a 6 členov výboru: Ivan Kšinský (sekretár), Juro Mašinda (hospodár), Ľubo Cako (pokladník), Igor Kovačovič, Libor Sigmund a Janko Štúr.

Po schôdzi bolo premietanie spojené s občerstvením.

Na druhý deň, v sobotu, sa konala lodeničná brigáda.

Fotografie z akcie

Schôdzu otvoril príhovorom predseda (bývalý aj novozvolený) Milan
Správa od financmajstra Ľuba (bývalého aj novozvoleného)
Volebná komisia prináša výsledky. Zľava Števo (v obleku), Veronika (s papierom) a Matres (v bielej mikine)
Pohľad na zúčastnených členov
Drsní muži v prvom rade kontrolovali každé slovo ;-)
Aj otužilci dávali pozor. Zprava Juro Keleši, Xeňa a za nimi jeden z najstarších členov klubu Bonzo.
Staro-nový výbor, zľava: hospodár Juro, predseda Milan, pokladník Ľubo (tajomník Hugo sa z účasti ospravedlnil)
Zľava: ďalší staronový člen výboru Igor, mládežníčka Mirka a Peter, ďalej staro-noví výborníci Sigi a Janko.
Na druhý deň bola brigáda
Niektorí boli vyhladnutí, tak dostali lopatu piesku... ;-)
... ostatní skvelú kapustnicu.