Zažili sme / V lodenici / Príchod 55. TID

Dátum akcie: 14. júl 2010 – 16. júl 2010

Autor fotografií: Peter Drlička

Miesto konania: Dunajklub Kamzík Bratislava

V našej lodenici sme privítali príchod 55. ročníka TID (Tour International Danubien, medzinárodny splav Dunaja) na slovenskú časť Dunaja.

Už tradične prišli vodáci v stredu 14. júla z Nemecka a Rakúska. Tentoraz v horúcom slnečnom prostredí zostali až do piatku rána, keď pokračovali ďalej - do Gabčíkova, Komárna a Ostrihomu. Potom do Maďarska, Srbska, Bulharska a Rumunska do Čierneho mora.

Vodákov z mnohých krajín privítali za slovenskú TID Štefan Barányi, za KST Peter Perhala a starosta Petržalky - Milan Ftáčnik.

Naša lodenica poskytla TID areál na ubytovanie vo vlastných stanoch, hygienické zariadenia, možnosť skrýť sa pred horúcim Slnkom a občerstvenie.

Fotografie z akcie

trocha oddychu brigádnikov z občerstvenia