Zažili sme / V lodenici / Staré medaile

Dátum akcie: 1. január 2010

Autor fotografií: Miro Fiedler

Miesto konania: Lodenica Dunajklub

Fotografie z akcie