Zažili sme / V lodenici / Výroba kajaku

Dátum akcie: 4. august 2010

Autor fotografií: Milan Fiedler, Miro Fiedler

Miesto konania: Lodenica, Zemník

Dlhé mesiace bol v našej lodenici špecialistami pripravovaný nový závodný kajak.

Dňa 4.augusta prebehlo úspešné testovanie nového kajaku Forest S z dielne DKB Kayaks na Zemníku.

Fotografie z akcie

Počiatočná fáza výroby modelu
Autor pri výrobe modelu
Model v strednej fáze rozpracovanosti
Takmer hotový model
Model pred dokončením
Výroba formy
Výroba samotného kajaku
Výrobok pred dokončením
Hotový Forest S pred prvým spustením na vodu
Autor s Forestom S
Testovací jazdec č. 1 (Veronika)
Prvé zábery na Forestovi
Forest v tempe
Testovací jazdec č. 2 (Matres)
Vyvážené línie kajaku
Forest v šprinte
Testovací jazdec č. 3 (Juraj Danko)